SOBUKAI VIENNA  - TAKEDA BUDOKAN DOJO - HAUSEGGER Christian

Photos

 

Address :

Hickelgasse 21

VIENNA 1140

Austria

Contact :

HAUSEGGER Christian

Phone : +43 676 40 45 630

Email : office@takedabudo.at

Website :

https://www.takedabudo.at

Soke Hisashi Nakamura,
le soke de notre école

(1932-2018)

  

Aikido Iaido Jodo Jukenpo Kendo

 

Pour tout renseignement sur le TAKEDA RYU NAKAMURA HA, veuillez vous adresser à

Mr Valmy Debot.